Available courses

מידע, נחשב כיום למשאב נפוץ המצוי בכל מקום ופנוי לכל דורש. רשת האינטרנט מכילה שלל של מידע, וכל ארגון פרטי, עסקי , ציבורי או ממשלתי מאחסן מידע חיוני במחשב ומחזיק באתר אינטרנט. כמו כן, מערכות ממוחשבות רבות מאפשרות לבני האדם לקבל שירותים ומידע ולנהל את ענייניהם הפרטיים באמצעות המחשב. האינטרנט חולל מהפכה בתחום אחסון המידע והמסמכים ולכן כל אחד יכול להשיג מידע בלחיצת כפתור בלבד.


אבטחת המידע בארגון נחשב לנושא אסטרטגי בעל חשיבות עליונה. האיומים מחוץ לארגון ובתוך הארגון הולכים ומתרבים, והפלישה של האקרים לאתרי אינטרנט לצורך ריגול תעשייתי או לצורך השגת מידע בטחוני או פוליטי עולה אף היא. כפי שהוכח לא פעם ,התוצאות של מעשים אלה יכולות להיות הרות אסון ואף לגרום לנזקים בלתי הפיכים בארגון, הן ברמה העסקית והן ברמה הביטחונית

 כיום מרבית הארגונים מגבשים מדיניות כוללת בתחום ניהול הסיכונים. היכולת של ארגון להגדיר מדיניות שיטתית ומובנית בתחום אבטחת המידע מחייבת כח אדם מיומן שיכיר באופן מעמיק ומקיף את שלל הנושאים והאתגרים בתחום האבטחה וקשרי הגומלין ביניהם.

 

 

קורס להכשרת נציגים חדשים במוקד השירות והתמיכה של paybox