קורס להכשרת נציגים חדשים במוקד השירות והתמיכה של paybox